gefrustreerde geïnspireerde leraar

Dit vonden HAN-docenten het afgelopen studiejaar frustrerend en inspirerend

SAM Medewerkerspanel

Het studiejaar 2022-2023 zit er bijna op. Wat was voor de docenten uit ons panel de afgelopen tien maanden met afstand de grootste bron van ergernis? En waar werden ze juist zielsgelukkig van?

Ruud Kroes, docent Social Work:

“Grootste bron van ergernis: de invoering van het cijfersysteem OSIRIS. Alles wat mis kon gaan, ging mis. Informatie kwam te laat en bleek niet te kloppen. Collega’s overspannen, afstuderende studenten in paniek. Al was er ook nog die ene, bewonderenswaardige student die haar vakantie besloot op te offeren om de anderen te redden – omdat zij het als enige wél begreep.
Mijn voornaamste inspiratiebron? De workshop poëzie die ik gaf tijdens een lectoraatfestival voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. Samen ontdekten we dat iedereen kan dichten. En ook hoe dichten mensen dichter bij elkaar brengt, waarbij iedereen zich gezien en gehoord voelt. Waar poëzie insluit, sluit OSIRIS uit. Daarom stel ik voor dat we voortaan beoordelen op basis van ingezonden gedichten. Daar wordt niemand overspannen van.”

Nabila Zinad, hoofddocent Social Work, academieregisseur en grenswerker:

“Dit studiejaar heb ik ervaren hoe fijn een positieve werkcultuur is. De sleutel tot zo’n werkcultuur? Samen leren sturen op kwaliteit en niet altijd alles tegelijk willen. Mijn werkplezier heb ik gehaald uit de inhoud van mijn vak. Ook was het een voorrecht om op te mogen trekken met nieuwe leiders: gedreven collega’s, inspirerende studenten en bevlogen netwerkpartners uit de regio. Het lef en het ondernemerschap spatten er regelrecht vanaf! Allemaal willen ze een betekenisvolle bijdrage leveren aan het beroepsonderwijs en onze samenleving.
Wat nog in de weg staat? Niet durven kiezen. Niet ervoor durven gaan. Vastgeroest zijn, in oude patronen en oude hiërarchieën. Terwijl er toch echt een veel betere weg is: samen aan het roer staan, elkaar vertrouwen schenken en responsief samenwerken.

Grootste afknapper? OSIRIS: onvoldoende ingericht en ondersteund, tijdrovend voor studenten en medewerkers

Ton Ammerlaan, vertrouwenspersoon, docent Engels, Communicatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie:

“Het grootse plezier haalde ik afgelopen jaar uit de drive van collega’s en studenten om samen tot goed onderwijs te komen. Ik mocht leuke projecten begeleiden bij klanten, studenten coachen om het beste uit zichzelf te halen en trainingen geven waar studenten nieuwe inzichten in praktijk konden brengen. Daarnaast mocht ik medewerkers en studenten hulp bieden die met ongewenst gedrag te maken kregen.
Grootste afknapper was OSIRIS, dat onvoldoende ingericht en onvoldoende ondersteund bleek. Nog steeds is het tijdrovend voor studenten en collega’s, en roept het veel frustraties op. Zorgelijk dat deze situatie maar blijft voortduren.”

René Donders, docent Beeldend en Bildungsexpert Academie Mens en Maatschappij, werkgroep ont-moeten:

“Frustrerend was voor mij de oorverdovende stilte die volgde op een ingediend project rond studentenwelzijn, waar studenten zelf nota bene over hadden meegedacht. Doel was om eerstejaars in hun eerste honderd dagen op de HAN een warmer welkom te bieden én meer inzicht in de eigen leerbehoeften. Ouderejaars van diverse opleidingen stonden te trappelen om coachend bij te dragen. En toch… geen reactie. Onbegrijpelijk.
Grote bron van inspiratie was de pilot die ik, ondersteund door Bildung Nijmegen en Vaktherapie Beeldend, mocht uitvoeren. Hierbij werkten studenten en kunstenaars vanuit het Indonesische concept van collectiviteit Lumbung (zie About – documenta fifteen) in drie dagen toe naar een art performance. Dit bracht onverwacht mooie reflecties teweeg bij studenten, en bovendien een dynamiek die vrijwel meteen tot inclusie leidde. Een initiatief dat zeker verdere verkenning verdient.
Zo zie je maar weer: de durf om iets een kans te geven, juist vanuit niet-weten, kan grote leerverrassingen opleveren. In dit geval een fraai staaltje voorgeleefd en doorleefd wereldburgerschap.”

Werk jij bij de HAN en geef je graag je mening? Doe dan óók mee aan het SAM Medewerkerspanel! Lees er hier meer over en meld je aan via sam@han.nl.

Meer edities lezen van het SAM Medewerkerspanel? Dat kan hier!

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *