Lezen valt veel jongeren zwaar

Hoe is het met de leesvaardigheid van HAN-studenten gesteld?

SAM Medewerkerspanel

De leesvaardigheid van jongeren in Nederland holt achteruit. Velen zijn niet eens meer in staat om een wat langere tekst te lezen, laat staan van duiding te voorzien. Hoe is dat bij HAN-studenten? SAM vraagt het aan de docenten in ons medewerkerspanel.

Rody Middelkoop, hoofddocent HBO-ICT en teamcoördinator Software Development:
“Mijn studenten moeten wekelijks een Engelstalig artikel van meerdere pagina’s lezen. Dat gaat hen prima af: ze begrijpen de inhoud en op vragen volgen correcte antwoorden. Hoe de leesvaardigheid in het geval van Nederlandse teksten is, weet ik niet; ik merk vooral dat de schrijfvaardigheid afneemt: handschriften zijn slecht leesbaar en getypte teksten bevatten veel taalfouten. Meestal is dat laksheid en geen onkunde. Ik geef het werk terug en laat dat verbeteren. Het aantal studenten met een dyslexieverklaring per klas neemt toe. Ik verwacht echter van hen hetzelfde als van anderen en met een beetje hulp voldoen ze daaraan.”

Die nadruk op talige boven beeldende of artistieke expressie, dat mag wel een tandje of twee minder!

Ton Ammerlaan, vertrouwenspersoon, docent Engels, Communicatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie:
“De huidige student is auditief en visueel ingesteld en heeft een kortere aandachtsspanne dan voorheen, zo hoor je vaak. Mythe of feit? In ieder geval wijzen CITO- en Levende Talen-studies uit dat scholieren tegenwoordig kortere teksten lezen en minder ervan begrijpen. En ook dat docenten op middelbare scholen de leeslat lager leggen. Levende Talen-onderzoek onder studenten in het hoger onderwijs toont aan dat de leesvaardigheid gering is (en daarmee ook de schrijfvaardigheid) en dat teksten zonder plaatjes, QR-code of andere visuele ondersteuning minder goed beklijven. Zelf besteed ik bij onze eerstejaars veel aandacht aan goed leren lezen: snel lezen, diagonaal lezen en lezen om te kunnen studeren of samenvatten. Belangrijk, want het meeste studie- en toetsmateriaal is nu eenmaal in tekstvorm. Goed kunnen lezen is een elementaire studievaardigheid. En aanleren van studievaardigheden vanaf dag één van de opleiding lijkt me de sleutel tot studiesucces en -plezier. Daarnaast zouden we er als HAN goed aan doen om de hoeveelheid tekst in de leerstof te reduceren.”

René Donders, docent Beeldend en Bildungsexpert Academie Mens en Maatschappij, werkgroep ont-moeten:
“Laatst bleek een random reading-opdracht een grotere uitdaging dan ik had gedacht. Het idee erbij: iedere student pakt een boek van de stapel en leest voor de camera hardop een willekeurige pagina voor, ter inspiratie voor een vervolgproject. Juist het voorlezen bleek het struikelblok, en alleen dat al maakte het tot een boeiende belevenis buiten de comfortzone. Het lijkt er inderdaad op dat de leesvaardigheid achteruitgaat en dat baart zorgen. Anderzijds, is het misschien niet eens tijd om mee te bewegen met de ontwikkelingen in plaats van ze af te keuren? Die nadruk op talige boven beeldende of artistieke expressie, dat mag wel een tandje of twee minder! Audio en video winnen terrein op boeken en artikelen. Kunsteducatie opent het venster naar nieuwe uitdrukkingsvormen die ook in onderzoek een validerende rol kunnen spelen. Als je de Taalunie moet geloven, worstelen studenten vooral met argumentatievormen en tekststructuren. Welbeschouwd vraagt dit eerder om meer Bildung, om meer onderwijs in (beeld)retorica, in plaats van om meer eendimensionaal taalonderwijs.”

Werk jij bij de HAN en ben je niet bang om je mening te geven? Doe dan óók mee aan het SAM Medewerkerspanel! Lees er hier meer over en meld je aan via sam@han.nl.

Meer edities lezen van het SAM Medewerkerspanel? Dat kan hier!

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *