Respect, dat wil iedereen

Moet de HAN een ombudsfunctionaris aanstellen?

SAM Medewerkerspanel

De HAN heeft acht vertrouwenspersonen, een Bureau Klachten en Geschillen, een Gedragskompas, een Wiel van Studentenwelzijn, et cetera. Allemaal opdat de HAN voor iedereen een fijne, veilige plek is en blijft. Opvallende afwezige: een ombudsfunctionaris. Moet de HAN die wel of niet (opnieuw) aanstellen? Het SAM Medewerkerspanel laat er zijn licht over schijnen.

Eerst, ter verheldering: een ombudsfunctionaris is “een onpartijdige klachtbehandelaar die gevraagd en ongevraagd onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van gedragingen van overheden of van particuliere instellingen en bedrijven” (bron: Wikipedia). Zodoende kan een ombudsfunctionaris voor een hogeschool als de onze meerwaarde hebben, met name voor een veiliger werk- en studeeromgeving. Juist vanwege diens onafhankelijke en -als het goed is- gezaghebbende positie. Daarnaast houdt een ombudsfunctionaris maatschappelijke ontwikkelingen rond sociale veiligheid in het vizier, en vertaalt deze naar verbeteradviezen richting bestuur en management.

René Donders, docent Beeldend en Bildungsexpert Academie Mens en Maatschappij, werkgroep ont-moeten:
“Op het HAN-symposium Durf te denken sprak CvB-lid Bridget Kievits laatst over de noodzaak om als bestuur gezonde tegenspraak te organiseren. Heel positief. In dat kader zou ik het CvB willen vragen: klopt het dat een eerder HAN-bestuur bij het afzwaaien van onze eerste ombudsman Egbert Hulshof enkele jaren geleden beloofde de vacature meteen weer te vullen – waarna die post tot op de dag van vandaag onbemenst is gebleven? Een ombudsman kan overduidelijk veel betekenen voor een open en transparante hogeschoolcultuur. Zeker is ook dat er minder conflicten, klachten en escalatie van klachten zullen zijn. Omdat klagers vaak al geholpen zijn met informatie over rechten en plichten, of met informeel advies. De onafhankelijke positie van de ombudsman maakt dat problemen eerder gemeld worden en, alleen al daardoor, niet veel groter hoeven te worden. Waarom wachten we dan nog met een ombudsman aanstellen? Om de belangen van iedereen die hier werkt of studeert een grote dienst te bewijzen. Om een krachtige stap vooruit te zetten naar een veilige, inclusieve en rechtvaardige leer- en werkomgeving. Op een HAN waar we korte metten maken met onrechtmatigheden of onethische praktijken. Wie van het CvB kan hierop reageren?”

Dellwyn Oseana, International Social Work Lecturer, Coach and Trainer:
“Ik betwijfel of een ombudsfunctionaris het houdingsprobleem van de HAN kan verhelpen. Zolang elke student met een beperking afzonderlijk aan de bel moet trekken, al lopen vele medestudenten tegen dezelfde muren aan. Zolang medewerkers altijd uren te kort komen voor hun werk. Zolang de uitholling van budgetten doorgaat. We kunnen er de hele dag over praten, maar wat lost dat op? De cultuur moet anders. Die blijft buiten schot. Wanneer gaan we op deze hogeschool echt rekening met elkaar houden? Nóg een persoon die meepraat, dat gaat ons niet uit de brand helpen. Nee, we moeten de schop dieper in de grond steken: wie en wat zijn we als HAN, en wie en wat willen we zijn?”

Al heb je 1001 regels en protocollen, een organisatie als de onze kan niet zonder ombudsfunctionaris!”

Ton Ammerlaan, vertrouwenspersoon, docent Engels, Communicatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie:
“Ja. Die is echt nodig! Een organisatie die veilig werken en studeren serieus neemt, kan niet zonder ombudsfunctionaris. Al heb je 1001 regels en protocollen, er kunnen altijd structurele problemen en misstanden ontstaan. Vertrouwelijke behandeling is dan essentieel. Samen met vertrouwenspersonen, CvB, HR en decanaat kan een ombudsfunctionaris structurele oplossingen aandragen, beleidsaanpassingen voorstellen. Zo’n functionaris kan studenten evenals medewerkers horen, een kwestie diepgaand onderzoeken en als onafhankelijke derde de integriteit waarborgen. Klachtafhandeling op deze manier kennen we nu niet op onze hogeschool. Een gemis. De ervaring vanuit het landelijk netwerk Ombudsfunctionarissen is dat deze personen veel sneller kunnen handelen. Vaak voorkomen ze eindeloze procedures of juridisering. Bovendien: ze hebben geen rol, maar een functie. Ze zijn gedegen opgeleid, weten hoe de hazen in de organisatie lopen en zijn communicatief en juridisch goed onderlegd. Overigens, mag ik meteen ook een lans breken voor HAN-ombudsstudenten, liefst in elke academie één? Zonder twijfel zou dit leiden tot snellere afwikkeling van klachten en meer grip op sociale veiligheid bij de HAN.”

Kim Verheijen, teamleider ASK HAN – Voorlichtingscentrum (HVC):
“Ja, de HAN moet zeker een ombudsman aanstellen. Sterker nog: daar heeft de MR ooit al eens een advies over gegeven aan het CvB. Natuurlijk en vooral juist omdat een ombudsman gericht is op zaken die spelen met overheidsinstanties en openbare instellingen, terwijl een vertrouwenspersoon vooral gericht is op problemen binnen de organisatie. Waarbij het natuurlijk wel van belang is, dat de ombudsman in kwestie zelf geen steken laat vallen.”

Werk jij bij de HAN en ben je niet bang om je mening te geven? Doe dan óók mee aan het SAM Medewerkerspanel! Lees er hier meer over en meld je aan via sam@han.nl.

Meer edities lezen van het SAM Medewerkerspanel? Dat kan hier!

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *