Hoe bereik je vaders uit gezinnen met geldstress?

Brainstormen met bonte Lego bouwwerken

Bij kinderarmoede hebben school en hulpverleners meestal contact met de moeder. Vaders zijn vaak onzichtbaar. Hoe bereiken we deze mannen? Daarover brainstormen workshopdeelnemers tijdens het HAN-symposium Kinderarmoede; zorg voor iedereen.

“O, leuk, met Lego spelen!” Binnendruppelende deelnemers van de workshop ‘Hoe bereik je vaders?’ kijken blij naar de bouwsteentjes op de tafels. Sommigen beginnen tijdens de inleiding al te knutselen, terwijl de twee workshopleiders (medewerkers van Spectrum, een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken) het probleem belichten. Hulpverleners bereiken wel moeders van gezinnen in armoede. Zij komen naar bijeenkomsten, helpen op school. Vaders zijn minder zichtbaar. Mannen gaan anders om met stress, mijden zorg of schamen zich voor hun financiële problemen. “Ze voelen zich bovendien vaak niet gezien door hulpverleners en andere betrokkenen”, vertelt workshopleider Jansje van Middendorp.

Steviger in hun schoenen
Deels komt dat doordat de maatschappij vrouwelijker is geworden, denken Hans van Noort en Wim Stephanus van Cornerstone, een welzijnsorganisatie in Zutphen. Zij hopen vandaag ideeën op te halen en geven een presentatie over hun organisatie. “Mannen zijn gaan worstelen met hun identiteit. Wij willen ze sterker maken met ons project ‘Stronger men’. Armoede, stress, eenzaamheid en sociale problemen hangen samen. Als mannen steviger in hun schoenen staan en zich geaccepteerd voelen, kunnen ze beter met die problemen omgaan. Maar hoe betrek je mannen, die soms bang zijn voor afwijzing?”

De heren van Cornerstone vertellen praktijkverhalen. Zo organiseerden ze een bijeenkomst om samen Formule 1 te kijken in het wijkcentrum. “Het was gezellig met de vrijwilligers. Helaas, er kwam maar één bezoeker; een vrouw.”

Bouwen met Lego
Hoe moet het dan wel? Tijdens twee workshoprondes stimuleren de Spectrummedewerkers deelnemers om met ideeën te komen. Michiel van Teeffelen legt uit dat de ‘LEGO Serious Play methode’ creativiteit aanwakkert. “Alles wat je bouwt is goed!” Eerst een warming up: iedereen maakt een torentje. Van Teeffelen: ,,Even gevoel krijgen voor het materiaal.” Dan volgt de brainstorm. Vijf minuten gaan de aanwezigen in groepjes aan de slag met de vraag: Hoe krijg je de vaders over de drempel? Overal ontstaan bonte bouwsels.

De deelnemers komen uit diverse sectoren: welzijn, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur. Tijdens de twee workshoprondes bruisen de ideeën. Wouter van Balveren voert het woord voor zijn groepje. Dat wil vaders benaderen via sport en via de kinderen, en de vader uitnodigen als rolmodel. “Als stoere vader. Ik werk bij de openbare bibliotheek en wij willen ook meer mannen bereiken. Het zijn vooral vrouwen die lezen. Daarom hebben wij ‘Stoere mannen, sterke verhalen’ bedacht, bijeenkomsten met een mix van boeken en muziek. Daarmee bereiken we mannen. Ook vrouwen trouwens. Het is dus wel breder dan alleen vaders.”

Speeltuin en spannend parcours
Een andere groep wil vaders een natuurspeeltuin laten bouwen, met aangrenzend een moestuin. “Zo leren ze elkaar kennen en ontstaat er iets duurzaams, waar ze elkaar, met of zonder de kinderen, kunnen treffen.” Hun buren: “Laat ze een parcours maken met freerunning-elementen, spannend en een tikje gevaarlijk. Moeders zijn veel voorzichtiger. Kinderen kunnen hun vader opgeven om hieraan mee te doen.”

Opvallend is een verzameling dieren. Vader is een olifant. ,,Een grote, sterke vader, op wielen, om hem vooruit te helpen. De drempel hebben we laag gehouden. De andere dieren nodigen hem uit.  Ook de haaienpapa’s zijn welkom.“

Discussies
Tijdens het bouwen wordt gediscussieerd. Een GGD-medewerker signaleert de laatste jaren meer betrokkenheid van vaders bij hun kinderen, bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg. “Dat zijn vaders die goed opgeleid zijn, juist de kwetsbaren zie je niet”, meent een ander. Mogen moeders wel of niet meedoen? ,,Moeders bereik je toch al. Organiseer iets op Vaderdag. Dan voelen moeders zich niet uitgesloten.”

Andere suggesties: “Houd bij een activiteit rekening met werkende vaders; doe het op een tijdstip dat zij kunnen. En doe iets tijdens vakanties, want dan blijven mensen in armoede thuis.”
Hans van Noort en Wim Stephanus nemen alle ideeën graag mee naar Zutphen. “Hier kunnen we wel iets mee!”

Week tegen Armoede
‘Hoe bereik je vaders?’ was een van de vijf workshops tijdens het Nijmeegse HAN-symposium ‘Kinderarmoede; zorg voor iedereen’. Donderdag 13 oktober werd uitgebreid stilgestaan bij de enorme gevolgen van stress en uitsluiting die samengaan met kinderarmoede. Tegelijkertijd werd ingezoomd op wat professionals hier in kunnen betekenen. Naast workshops waren er lezingen en een talkshow. Het symposium was onderdeel van de ‘Week tegen Armoede 2022’.

Meer weten? Klik op de link:
Spectrum
HAN-symposium ‘Kinderarmoede; zorg voor iedereen’             
‘Week tegen Armoede 2022’

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *