Algemene Voorwaarden

Disclaimer

SAM publiceert content over de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), het hoger onderwijs en daaraan gerelateerde onderwerpen. De redactie gaat hierbij zo objectief, zorgvuldig en nauwkeurig mogelijk te werk, volgens de gangbare journalistieke codes en normen. Dan nog kan het gebeuren dat gepubliceerde informatie onjuistheden bevat. Laat het de redactie in dat geval weten via sam@han.nl.

Wil je zelf een bijdrage leveren aan SAM of reageren op een van de SAM-kanalen? Lees dan eerst welke spelregels de redactie aanhoudt voor elke bijdrage/reactie.

De redactie is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor visies en opinies van gebruikers van de site. Evenmin zijn die op te vatten als standpunt of beleid van de HAN.

Bescherming

Alle medewerkers werkzaam binnen de HAN, vallen onder de cao voor het HBO. De cao en het arbeidsrecht bieden voldoende waarborg voor medewerkers van de HAN om zich schriftelijk of mondeling kritisch te uiten ten opzichte van de HAN en/of haar activiteiten. Een HAN-medewerker die zich kritisch uit zal hier, al of niet als (bedrijfs)journalistieke activiteit, geen arbeidsrechtelijke gevolgen van ondervinden.

Voor journalistieke activiteiten van alle medewerkers binnen de HAN gelden de regels van de
journalistieke beroepsethiek. Deze zijn beschreven in de Code van de Raad voor de Journalistiek die op 20 september 2010 is goedgekeurd en daarna meerdere keren is aangevuld.

Archief

Een belangrijk onderdeel van SAM is het archief. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden artikelen van de website verwijderd. Wij hebben dat beleid opgesteld in lijn met gerechtelijke uitspraken over soortgelijke kwesties door de Raad voor de Journalistiek inzake het UBlad, de Rechtbank Amsterdam inzake het Eindhovens Dagblad en de Volkskrant en de Rechtbank Groningen inzake de Universiteitskrant Groningen. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur kopij geheel of gedeeltelijk over te nemen.

SAM behoudt zich het recht voor om bovenstaande regels op elk moment te kunnen wijzigen.

Privacy

Verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bedrijfsprocessen van de HAN. Natuurlijk doen we dit op een heel zorgvuldige manier. De HAN is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We hechten veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, en aan de manier waarop we ze verwerken.

Voor meer informatie, zie

https://www.han.nl/privacyreglement/

Spelregels voor reageren

Iedereen is uitgenodigd om te reageren op onze publicaties en mee te doen aan discussies. Graag zelfs! Want zo maken we samen van SAM een relevant en rijk podium voor de uitwisseling van ideeƫn en visies. Wel verwachten we dat iedereen zich daarbij aan onderstaande spelregels houdt:

  1. Houd het inhoudelijk en respectvol en blijf bij de feiten. Beledigen, kwetsen en discrimineren is niet toegestaan.
  2. Zorg dat jouw bijdrage aan het thema of de discussie relevant en on-topic is.
  3. Reageer je op een lopende discussie, voeg dan een nieuw standpunt toe.
  4. Een reactie of bijdrage mag geen privacygevoelige informatie openbaar maken of inbreuk maken op het auteursrecht.
  5. Voor spam, commerciƫle berichten, sluikreclame, propaganda-uitingen en niet-relevante links is op SAM geen plek.

Reacties die in strijd zijn met bovengenoemde spelregels kunnen door de redactie van SAM worden verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties en bijdrages.