Bezorgdheid HAN-studenten om familie na aardbeving Turkije en Syrië: “Mijn oma lag onder het puin”

*SCROLL FOR ENGLISH*

Onder HAN-studenten zijn grote zorgen over het lot van familie in Syrië en Turkije na de verwoestende aardbeving van twee weken geleden. Eerstejaars student Tuvana Özcelebi (18) is één van hen. Gespannen wacht ze op nieuws uit Turkije.

Het is vroeg in de ochtend, maandag 6 februari, als Tuvana Özcelebi wordt gewekt door haar moeder. “Er is een verschrikkelijke aardbeving geweest”, zegt moeder huilend. “We kunnen je oma, tante en nichtje niet bereiken.” Tuvana staat op en gaat naar beneden. Haar familie zit al voor de tv. Ze kijken het nieuws en lijken in shock. Tuvana hoort dan voor het eerst over de enorme verwoesting, over ingestorte gebouwen en slachtoffers onder het puin.

Tuvana en haar ouders wonen in Arnhem. Zij is geboren in Nederland, haar ouders komen uit Turkije. Ze komen uit de stad Kahramanmaras, in het zuiden van het land. Daar wonen nog veel familieleden. Alarmerend genoeg hoort Tuvana op het nieuws dat hun regio tot de zwaarst getroffen gebieden behoort.

Hulplijnen gebeld
De eerste grote aardbeving heeft een kracht van 7,8 en vindt vlakbij Gaziantep plaats, ongeveer 80 kilometer van Kahramanmaras. Het epicentrum van de tweede grote aardbeving ligt ten noorden van Kahramanmaras. Vele naschokken zorgen voor een nog grotere verwoesting. Het is niet alleen de kracht van de beving die voor een enorme impact zorgt, maar ook de timing: het is vroeg in de ochtend, iedereen is thuis en slaapt. 

Die eerste uren na de ramp bellen Tuvana en haar ouders iedereen die ze in de buurt kennen: familieleden, vrienden, kennissen, Turkse hulplijnen. Ze plaatsen berichten op sociale media en proberen de conciërge te bereiken van de panden waar haar oma, tante en nichtje wonen. Hun zoektocht is tevergeefs. Niemand kent elkaars lot. Het is een grote, rampzalige chaos.

Uit het puin gehaald
Op de tweede dag krijgen ze nieuws. Tuvana’s oma wordt gevonden door reddingswerkers en uit het puin gehaald. Ze is in coma en reageert niet. Maar ze leeft nog. De reddingswerkers brengen haar naar het ziekenhuis. “Het was een opluchting. Maar daarna hoorden we niets meer over haar situatie. Dus we wisten niet of ze het had gehaald.”

Op de derde dag worden haar tante en nichtje gevonden. Beiden zijn gestorven onder het puin. “We zijn ze kwijtgeraakt, moeder en dochter”, zegt Tuvana. “Mijn tante was de zus van mijn vader. Mijn ouders zijn er kapot van.” Tuvana’s andere nichtje was tijdens de aardbeving in Amerika. “Ze is in één klap haar moeder en haar zus verloren. Ze belde ons en zei dat ze niemand meer had. Ze is nu helemaal alleen.”

Duizenden zijn omgekomen
Elf dagen na de aardbeving stijgt het dodental boven de 42.000. Duizenden mensen worden nog vermist. Gevreesd wordt voor hun leven. Naast de doden zijn er duizenden gewonden, die naar overvolle ziekenhuizen worden gebracht. Internationale reddingsteams – waaronder reddingswerkers uit Nederland – hebben de ruïnes van ingestorte gebouwen doorzocht, soms met behulp van thermische camera’s en speurhonden. Terwijl de laatste overlevenden uit het puin worden gehaald, beval de Turkse regering onlangs de aanhouding van minstens 130 verdachten die verantwoordelijk zouden zijn voor slechte bouwconstructies.

Oma vermist
Terwijl Tuvana’s familie om de tante en nicht rouwen, krijgen ze weer nieuws: haar oma ligt niet langer in het ziekenhuis waar ze is heengebracht. In de chaotische situatie weet niemand in het ziekenhuis precies waar ze dan wel is. “Is ze overleden? Of is ze naar een ander ziekenhuis in een andere provincie vervoerd? We weten het nog steeds niet”, zegt Tuvana. Familieleden die ter plaatse zijn zoeken uit waar haar oma is. Tuvana en haar ouders rest niets anders dan wachten.

De tv is sinds de aardbeving nauwelijks uit geweest. Soms komt er bezoek om te condoleren. “Veel mensen hebben zelf iemand verloren of wachten op nieuws van vermiste familieleden of vrienden”, zegt Tuvana. Veel mensen zijn bezorgd.

Kleding voor koud weer
In Turkije en Syrië krijgen slachtoffers ondertussen te maken met een nieuwe uitdaging: sneeuw en vrieskou, zonder dat ze een huis hebben om te schuilen. Veel van hen slapen in geïmproviseerde tenten en wachten daar op humanitaire hulp. Ze hebben te maken met ‘verslechterende en gruwelijke omstandigheden’, zo waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onlangs. In het noordwesten van Syrië, waar de oppositie de dienst uitmaakt, konden pas dagen na de ramp hulpgoederen worden geleverd.

De Turkse en Syrische gemeenschap in Nederland zijn al snel begonnen met het inzamelen van geld, kleding en goederen voor de slachtoffers. Na een speciale inzamelingsactie op alle mediakanalen, is landelijk ruim 88 miljoen euro ingezameld. Tuvana en haar familie helpen ook mee. “We zijn actief met het inzamelen en versturen van warme kleding. Helaas kunnen we er zelf niet naartoe om te helpen. Het enige dat wij vanaf hier kunnen doen, is op deze manier steunen.” 

Klik hier om ook te helpen: Giro555 | Help slachtoffers aardbeving


HAN-students concerned for family after devastating Turkey-Syria earthquake: “My grandma was pulled from the rubble”

It has been a tense couple of days for first-year student Tuvana Özcelebi (18), as she and her parents await news from family members who are affected by the earthquake in Turkey.

In the early morning hours of Monday, February 6, Tuvana Özcelebi is woken by her mother. “There has been a terrible earthquake”, her mother says crying. “We cannot reach your grandma, aunt and niece.” Tuvana gets up and goes downstairs. She finds her family gathered in front of the television, watching the news. They all seem in shock. On the news, they speak of devastation, of collapsed buildings and victims in rubble.

Tuvana and her parents live in Arnhem. She was born in The Netherlands, her parents come from Turkey. They are from the town of Kahramanmaras, in the south of the country. Many family members still live there. Alarmingly, Tuvana hears on the news that their region is among the worst-hit.

Calling helplines
The first major earthquake has a magnitude of 7.8 and hits near Gaziantep, about 80 kilometres from her family’s hometown. The second major earthquake hits north of Kahramanmaras. There are numerous aftershocks that cause further devastation. It is not only the powerful magnitude that causes the horrific impact, but also the timing: the earthquake catches people in the early morning while they are inside and asleep.

In those first hours, Tuvana and her parents call everyone they know in the area. Relatives, friends, acquaintances, Turkish helplines. They post messages on social media and try to reach the janitor of the buildings where her grandmother, aunt and niece live. Their search has no result.

Pulled from the rubble
On the second day, they receive news. Tuvana’s grandmother is found by rescuers. “She was found and pulled from the rubble.” Her grandmother is in a coma. “She did not speak nor respond. But she was alive.” The rescuers take her grandmother to the hospital. “It was such a relief. But we did not hear anything about her situation again. So we did not know if she was alive or dead.”

On the third day, her aunt and niece are found. Both have died in the rubble. “We lost them both, mother and daughter. She was my father’s sister. My parents are devastated.” Tuvana’s other niece was in America during the earthquake. “She lost her mother and her sister at once. She called us, saying she has no one left. She is alone now.”

Thousands have died
Eleven days after the earthquake, the death toll surpassed 42 thousand, while thousands of victims are still buried in the rubble. There is little hope for their survival. Furthermore, thousands have been injured. International rescue teams – including rescue workers from the Netherlands – have searched the remains of collapsed buildings, some of them using thermal cameras and sniffer dogs. While the last survivors are being pulled from the rubble, Turkey’s government ordered the detention of at least 130 suspects, allegedly responsible for the collapse of the buildings due to bad structure.

Grandmother missing
In the Netherlands, Tuvana’s parents are grieving the loss of her aunt and niece. But then their situation alters again: they receive news that her grandmother is missing from the hospital where she was brought in. In the chaotic situation at the hospital, she is ‘lost’.

“Nobody seems to know where she is”, says Tuvana. “Is she dead? Or did they transport her to another hospital in another province? We still don’t know. The situation has been nerve-racking.” Family members are now searching hospitals in other provinces for her grandmother, while Tuvana and her parents wait for news.

In their home, the TV has been on constantly since the quake, Tuvana says. They watch the situation unfold and welcome visitors who come to offer their condolences. “Many people have lost someone themselves, or are waiting for news from missing relatives or friends.”

Clothes for cold weather
Survivors of the earthquake now face a second disaster in both Turkey and Syria, as temperatures are dropping. The cold set in while survivors are living in makeshift tents, waiting for humanitarian aid. The World Health Organisation warned for “worsening and horrific conditions”. In the opposition-held north-west of Syria, aid deliveries could not be brought at all until multiple days after the earthquake.

Turkish and Syrian communities in the Netherlands have started to fundraise and donate goods for the affected areas. After a special national broadcast, more than 88 million euros was raised across the country for the victims of the earthquake. Tuvana and her family also participated. “We have been active in collecting and sending warm clothes. We cannot go there. So the only thing we can do is support them from here.”

If you would like to help, please click here: Giro555 | Help slachtoffers aardbeving

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *