HAN investeert opnieuw in arbeidsparticipatie

100 volwaardige en duurzame banen

Het was ooit het succesverhaal van de HAN: gecreëerde banen in het kader van de Wet Banenafspraak, bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar door een reorganisatie in 2020 en corona kwam de klad erin. Isabelle Mertens is nu aangesteld om 100 banen te realiseren.

Leonie Kersten (beleidsadviseur HR) weet het nog precies: “We kregen destijds verschillende instellingen op bezoek die wilden weten hoe de HAN het toch voor elkaar kreeg om zoveel duurzame banen te creëren. Als HR hadden we daar stevig op ingezet.” Net als nu kende de wet een wettelijk verplicht quotum, met boetebeding. Van boetes kwam het nooit, die werden iedere keer door de overheid uitgesteld. Leonie: “Maar dat betekende niet dat we het als HAN niet als kans zagen.”

Functies op alle niveaus
Er werd gestart met inventariseren, want op verschillende plekken binnen de HAN werkten er al mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Leonie: “Daarnaast plozen we de wet uit, maakten de opdracht helder en gingen binnen de HAN op zoek naar taken die we geschikt konden maken voor mensen met een kwetsbaarheid. De loonkosten daarvoor worden vergoed uit een centrale begroting. In 2019 creëerden we uiteindelijk 50 duurzame functies, op verschillende niveaus. Want het beeld dat het alleen om lagere of ongeschoolde functies gaat, dat wilde de HAN vermijden.” Er werden Participatiewet-buddy’s (PW-buddy’s) geregeld, zij volgden bijna allemaal de zogenaamde Harrie-training om zo medewerkers uit de doelgroep te begeleiden op de werkvloer. Daarnaast zorgden de verwijzende instanties voor externe jobcoaches.  

Corona
Tijdens een grote reorganisatie bij de HAN in 2020 werden de vier faculteiten vervangen door 14 nieuwe academies. Leidinggevenden moesten aangeven hoeveel banen zij zouden creëren. Maar door deze reorganisatie wisselden nogal wat leidinggevenden van plek en verdwenen PW-buddy’s soms. Corona deed daar nog een schepje bovenop: de continuïteit in begeleiding stagneerde her en der, er ontstond onduidelijkheid over wie nu wel of niet onder de regeling viel en door het thuiswerken raakten mensen soms uit beeld.

Niet blindstaren op quotum
De komst van Isabelle geeft de uitvoering van de Wet Banenafspraak een nieuwe impuls. Leonie: “Isabelle krijgt een flinke klus maar kan terugvallen op de kennis die er al is. Het is belangrijk dat mensen weten dat zij er is en dat zij zonodig problemen kan oppakken of helpen voorkomen.
Isabelle: “Mijn doel is allereerst te zorgen voor de ‘zittende’ groep mensen, en daarnaast het quotum te halen. Volgens de wetgeving zijn dat 120 banen. Het college van bestuur van de HAN zet in op 100 en wil niet dat we ons op dit aantal blindstaren. Het risico van een boete is ondergeschikt en nemen we op de koop toe. Belangrijker is dat de banen duurzaam en volwaardig zijn.”
Volgens Leonie zijn leidinggevenden, die al eerder mensen hebben aangesteld in het kader van de Wet Banenafspraak, sterker bereid plekken te creëren omdat ze goede ervaringen hebben. “Zij zijn meer gericht op talenten en mogelijkheden in plaats van op beperkingen en kennen het voordeel dat je iemand krijgt die werkzaamheden oppakt waar anderen niet aan toekomen.”  

HAN heeft voorbeeldfunctie
Als werkgever heeft de HAN ook een voorbeeldfunctie naar studenten, vindt Isabelle: “We zien het als onze opdracht ervoor te zorgen dat studenten het ‘normaal’ vinden dat er op de werkvloer mensen rondlopen die anders reageren dan we gewend zijn. Zo bereiden we studenten voor op een inclusieve arbeidsmarkt en dragen we bij aan wereldburgerschap. Daarnaast heeft de HAN zelf ook studenten die onder de doelgroep vallen en een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Voor hen is het fijn om te zien dat je ook in die situatie een volwaardige baan kunt krijgen die aansluit bij je opleidingsniveau.”

Alle reacties (1)

Riemi Brandsma netwerkcoordinator vso/pro Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Een hele mooie missie. Onze vso / pro jongeren kunnen zeker van betekenis zijn !!

likes Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *