Spin in het web voor studentenwelzijn

HAN-student Annabel werkt als studentambtenaar bij de gemeente Nijmegen


Opkomen voor de belangen van de Nijmeegse student, problemen signaleren en zorgen voor verbinding tussen gemeente, onderwijsinstellingen en studentorganisaties. Vierdejaars Bedrijfskunde student Annabel Lentz (23) werkt als studentambtenaar bij de gemeente Nijmegen.

Hoe is deze functie op jouw pad gekomen?
“Ik ben voorzitter van de Opleidingscommissie Bedrijfskunde en raadslid van de Academieraad van de HAN Academie Organisatie en Ontwikkeling. Ook ben ik actief lid bij SV Nexus. Het bestuur van deze studievereniging wees me op de vacature van de gemeente Nijmegen. Ze weten dat ik me graag bezighoud met studentenwelzijn.”

Wat houdt de functie precies in?
“Een studentambtenaar is de verbindende schakel tussen onderwijsinstellingen, gemeente en verschillende studenteninitiatieven. Ik zet me in voor alles wat te maken heeft met studentenwelzijn in Nijmegen. Denk aan thema’s als sociale veiligheid, studentenhuisvesting, internationalisering en preventie van alcohol en middelengebruik. Ik werk nauw samen met studentambtenaar Susanne Schra (RU-student). We werken voor de gemeente Nijmegen maar onze functies worden medegefinancierd door de onderwijsinstellingen HAN, RU en ROC. De functie heeft een looptijd van een jaar, dan dragen we het stokje over aan andere studenten.”

Hoe ziet jouw werkweek eruit?
“Ik werk acht uur per week en mag mijn werktijd flexibel indelen zodat ik het kan combineren met studie en nevenactiviteiten. De ene keer werk ik op het stadhuis met mijn collega studentambtenaar, een andere keer heb ik afspraken met collega’s bij de gemeente of ben ik op pad naar bijvoorbeeld een afspraak op het ROC of een netwerkevent. Met het kernteam vergaderen we om de drie weken en elk kwartaal is er een brede vergadering waarbij allerlei partijen aansluiten. Susanne en ik maken hier uitgebreid verslag van. Verder is onze taak vooral het signaleren van studentenwelzijnsproblemen en het verbinden van verschillende partijen. Ik kan de problemen zelf niet oplossen maar ik kan ze wel aankaarten bij de gemeente.”

Worden jullie ook wel eens benaderd door een student?
“Op dit moment niet. Er zijn studentambtenaren in andere steden die een wekelijks spreekuur hebben voor studenten. Wellicht is dat een idee voor de toekomst in Nijmegen. Input voor ons werk halen we uiteraard wel uit gesprekken met studenten.”

Waar ben je momenteel mee bezig?
“We hebben recent vergaderd over de status van het nachtleven in Nijmegen. Sinds corona zijn er de nodige dingen veranderd. Er is meer overlast door dronkenschap en jongeren met kortere lontjes. Iets om ons zorgen over te maken. Wij signaleren deze geluiden en spelen ze door naar beleidsadviseurs bij de gemeente. Verder organiseerde de gemeente recent een spreekuur voor studieverenigingen over vergunningen tijdens introductieweken. Geen week is hetzelfde.”

Contact opnemen met studentambtenaren in Nijmegen? Mail naar
student@nijmegen.nl of sluit je aan bij de LinkedIn-groep Netwerk Studentambtenaren Nijmegen.

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *