HAN scoort prima in de Nationale Studenten Enquête van 2022

De sfeer is goed, maar flexibiliteit kan beter

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2022 zijn binnen en de HAN brengt het er, naar omstandigheden, goed vanaf. De algemene tevredenheid wordt beoordeeld met een 3,8 (op een schaal van 0-5). Vooral op sfeer scoort de HAN hoog. Respondenten geven daarentegen aan dat de flexibilisering van het studieprogramma beter kan.

Om perspectief te bieden, schetsen we eerst het landelijke plaatje. Meer dan 286.000 studenten binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs gaven hun oordeel over hun opleiding en instelling.  71 procent van de Nederlandse studenten in het hoger onderwijs zegt (zeer) tevreden te zijn met de gekozen opleiding. Slechts 14 procent van de studenten zegt op basis van de ervaringen niet opnieuw dezelfde studiekeuze te willen maken.

Toch zijn niet álle studenten even tevreden over hun opleiding. Zo zijn de studenten van de meer algemene opleidingen, zoals economie en recht, minder tevreden. Dit is ook te merken aan de gemiddelde score op de opleidingen aan de HAN in deze sector: gemiddeld een 3,5. Een prima voldoende, maar er zitten geen echte uitschieters (of enorme dalingen) bij de getoetste thema’s.

Wat levert het verder op wat betreft inzichten over en voor de HAN, als we verder kijken dan de 3,8 voor algemene tevredenheid? Op het gebied van aansluiting op de beroepspraktijk (3,8) betrokkenheid en contact (3,9) en docenten (3,8) is het merendeel van de respondenten positief. Hoog scoort de HAN als het gaat om de sfeer (4,7). Veel studenten geven aan zich veilig te voelen om te zijn wie ze zijn (4,14). Minder positief zijn de oordelen over zelf richting geven aan je studieprogramma (3,41) en de duidelijkheid van de criteria waarop je tijdens toetsen beoordeeld wordt (3,48).

In een reactie op de uitkomsten geeft het College van Bestuur van de HAN aan dat dit dan ook speerpunten zijn in hun aankomende koers. Rob Verhofstad, voorzitter van het CvB, op han.nl: “ “De uitkomsten van de NSE geven ons als bestuur belangrijke input voor wat betreft zaken die goed gaan en waar we kunnen verbeteren. Dat de sfeer op de hogeschool is gestegen, doet ons uiteraard deugd. Maar er is ook werk aan de winkel waar het bijvoorbeeld gaat om de mate van flexibiliteit van het onderwijs. Toevallig is dat ook een van onze strategische doelen voor de komende jaren, dus daar wordt volop aan gewerkt.”

Uiteraard verschillen de scores per opleiding. Voor een specifieke inzage per opleiding, is het handig om op de website van Studiekeuze123 te kijken. Klik de instelling en opleiding aan en zie waar de succesnummers, verbeterpunten en gemiddeldes liggen.

Bron: Studiekeuze123
De Nationale Studenten Enquête wordt gehouden in opdracht van Studiekeuze123. Dit is een stichting die door studenten, het hoger onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is opgericht om objectieve studiekeuze-informatie te verzamelen en te verspreiden. Studiekeuze123 beheert informatie over de erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten en voert jaarlijks de Nationale Studenten Enquête uit.

Alle reacties (0)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *