Edna Palade

HAN-studiejaar 2023-2024 geopend in Nijmeegse Stevenskerk met toespraken, muziek, hapjes en drankjes

Het galmde behoorlijk en het was benauwd, maar verder bleek de Nijmeegse Stevenskerk de ideale locatie om het HAN-studiejaar 2023-2024 te openen. In de indrukwekkende ruimte spraken College van bestuursvoorzitter Rob Verhofstad en oud minister Jet Bussemaker de aanwezigen inspirerend toe, waarna traditiegetrouw de uitreiking van de HAN-prijzen en de HAN Parade volgden.

Bridget Kievits, College van Bestuurslid, opende de ceremonie, helaas zonder het derde CvB-lid, Yvonne de Haan. Zij bleek herstellende van een operatie en kon het podium niet beklimmen. De Haan zat dan ook op de eerste rij en liep later op krukken rond voor een hapje, drankje en praatje tijdens de HAN Parade. Na een korte speech gaf Kievits het woord aan Verhofstad.

CvB-voorzitter Rob Verhofstad (foto: Rob Gieling)

De regio als campus
In zijn enthousiasmerende rede lag de focus van Verhofstad op een leven lang leren en samenwerking met de regio. Dat laatste is iets wat de HAN al volop doet, maar volgens Verhofstad nog nauwer kan. “De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Bovendien zitten we midden in een transitie van het industriële model naar een duurzaam model: we moeten de uitputting en tekorten van onze menselijke en natuurlijke bronnen stevig aanpakken”, aldus Verhofstad.

Bij het onderwijs ligt een grote taak, samen met het (regionale) werkveld. “Kijk naar A.I., energietransitie, duurzaamheid, circulariteit, het terugdringen van armoede. Er zijn ontzettend veel projecten, initiatieven en processen die deze transitie, deze transformatie in de samenleving, realiseren. Als het onderwijs en de regio samenwerken, met elkaar in de pas lopen en elkaar versterken, levert dit enorm veel op.” Zijn verzoek aan de regio is dan ook: “Help ons, ben onze partner. Laten we de uitdagingen samen blijven aangaan.”

“Het overheersende idee is nog altijd dat je voornamelijk leert tussen je 17e en 24e levensjaar. Onzin: het houdt nooit op”

Leven lang leren
Daarbij is een ‘leven lang leren’ cruciaal. Verhofstad: “Het overheersende idee is nog altijd dat je voor je vakgebied voornamelijk leert tussen je 17e en 24e levensjaar. Onzin: het houdt nooit op, helemaal niet nu de arbeidsmarkt zich zo snel ontwikkelt.” Een leven lang leren betekent dat je jezelf blijft ontwikkelen, openstaat voor nieuwe mogelijkheden en zelfs omscholingen.

Vaak leer je het meeste van de mensen om je heen, aldus Verhofstad. “Zo was bedrijfsleider Ruud voor mij een grote leermeester, toen ik op mijn vijftiende in een snackbar werkte. Hij zat meestal op een kruk en maakte zijn handen amper vuil, maar wist met zijn mensenkennis de zaak, gelegen in een ruige buurt van Helmond, soepel te runnen. Dat gaf mij inzichten die ik nog altijd gebruik.”

Verhofstad biecht op dat hij een fascinatie heeft voor hoe mensen leren en daarom graag drie vragen stelt: waar heb je het meeste geleerd, wanneer en van wie? “Dat levert prachtige en leuke gesprekken op.” Dit blijkt als hij even later op het podium in gesprek gaat met drie studenten over hun aha-momenten, omscholingen en ambitie. De antwoorden zijn vaak specifiek: een stagebegeleider, een gebeurtenis op werk, een gesprek met een docent of een fout die achteraf een leermoment bleek. “Het is meestal iemands houding die inspireert, of een inzicht die volgt op een gebeurtenis.”

Ambivalent
Na Verhofstad is het woord aan Jet Bussemaker, oud-minister van Onderwijs en nu voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. Opvallend is haar sportieve felicitatie aan studenten met de terugkeer van de basisbeurs, die juist werd afgeschaft tijdens haar ambtsperiode in Kabinet Rutte II, iets wat zij destijds vurig verdedigde. Het levert applaus op van de aanwezigen. Bussemaker: “Studenten, houd die lobby ook in de toekomst vast om nog meer mooie dingen voor elkaar te krijgen.”

Jet Bussemaker: “Laat je niet vastklikken op één traject” (foto: Rob Gieling)

Bussemaker pleit eveneens voor een ‘leven lang leren’, maar geeft toe dat ze er tevens ambivalent tegenover staat. “Jongeren groeien op een wereld waarin al zoveel moet. Nu moeten ze ook nog een leven lang leren. Is het dan nooit genoeg?”. Ze legt de nadruk dan ook op het positief neerzetten van het blijven ontwikkelen van jezelf. “Ga van links naar rechts, diagonaal als het moet. Laat je niet vastklikken op één traject. Ja, dat geeft veel onzekerheid, maar ook veel kansen.”

“Denk in termen van bekwaamheid in plaats van alleen bevoegdheid”

Oplossingen voor de ‘zorgen van morgen’ liggen volgens Bussemaker bij anders denken, anders organiseren en anders sturen. “We moeten van individueel naar collectief, van de korte naar lange termijn. Denk in termen van bekwaamheid in plaats van alleen bevoegdheid. Handel vanuit samenwerking in plaats van concurrentie. Deel verantwoordelijkheid. We hebben een flexibele workforce nodig en dus ook creatieve jongeren.”

HAN-prijzen en HAN Parade
Na Bussemaker volgt een muzikaal intermezzo, het gesprek tussen Verhofstad met drie studenten en vervolgens de uitreiking van de HAN Prijzen. Die werden gewonnen door Simone Marks (categorie ondersteuner), Joos Meesters (categorie docent), Charlotte Swart (categorie onderzoeker) en Hugo Gobato Souto (categorie student).

De blije winnaars en andere genomineerden van de HAN-prijzen (foto: Rob Gieling)

Zodra het applaus is geëindigd, is het tijd voor de befaamde HAN Parade. Er werd genoten van lekkere hapjes, drankjes, optredens en activiteiten, zoals een ‘gesprek in hogere sferen’ op torenhoge stoelen. En natuurlijk van elkaars weerzien na de vakantie én het proosten op een kakelvers, nieuw studiejaar.

Een gesprek in de hogere sferen van de Stevenskerk (foto: Ralph Schmitz)

Houd onze Instagram in de gaten voor meer foto’s.

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *