argumentatie

Artificial Intelligence: zorgwekkend? “Je bent afhankelijk van iets buiten jezelf. Dat gaat knagen of knappen”

Machines versus mensen

Nooit meer je eigen teksten schrijven, gewenste illustraties met één knop genereren en kunst op maat uit je printer laten rollen: artificiële intelligentie (AI) neemt steeds meer menselijke vaardigheden over. Hoe zorgelijk is dit? SAM sprak studenten van Vaktherapie en de Minor Creativity and Art at Work over authenticiteit, voldoening en imperfectie.

Lucie staat bij haar kunstwerk

Lucie (24) tweedejaars student Vaktherapie staat net een schilderij af te maken in één van de lokalen van haar opleiding. Ze neemt even pauze om SAM te woord te staan.

“Aan de ene kant maak ik me zorgen over AI, omdat het steeds makkelijker wordt voor mensen om zonder inspanning en dus zonder voldoening iets te maken. Bij het creëren van kunst of content gaat het vaak niet eens om het resultaat, maar om het proces dat eraan vooraf gaat. Daar leer je van, daar haal je lessen uit. Je denkt na over wat je wilt overbrengen, leert omgaan met tegenslag, beperkingen, hoe materialen werken, hoe iets in elkaar zit. Maar je geniet ook van de overwinningen, het vinden van je eigen stijl en het bereiken van een doel.”


“Aan de andere kant: hoeveel mensen zullen op deze manier hun hele leven doorkomen? Je kunt je scripties of werk wel laten schrijven of maken door een machine, maar uiteindelijk val je een keer door de mand. Je bent afhankelijk van iets buiten jezelf. Dat kán niet goed voelen, dat gaat knagen of knappen. Ik vind het erger dat mensen bepaalde illustraties of kunst bekijken als observator en misschien niet doorhebben wat door een machine is gegeneerd en wat door mensenhanden is gemaakt. Uiteindelijk gebruiken we als mens allemaal bestaande dingen, concepten, ideeën en materialen om er ons eigen ding van te maken, in eigen context. Inspiratie is prima, noodzakelijk zelfs, maar klakkeloos kopiëren is zielloos. De kunstenaar legt tóch iets van zijn ziel in zijn werk en dus iets unieks wat een machine niet kan reproduceren.”

Studenten van de Minor Creativity and Art at Work (v.l.n.r.: Pauline, Sara, Daniela, Omen, Inga en Sanne)

(SCROLL FOR ENGLISH) Een groep internationale studenten zit samen te werken aan een opdracht van hun minor Creativity and Art at Work. Sara, Daniela, Pauline, Sanne, Inga en Omen maken zich net als Lucie zorgen over AI, maar zien ook mogelijkheden.
Sara:
“Wat mij stoort is dat mensen in feite steeds luier worden. Alles moet moeiteloos en bovendien perfect. Kijk maar naar social media: de filters die gebruikt worden om lichamen dunner en gezichten egaler te maken zijn gewoon schadelijk. Aan de buitenkant, voor hun volgers, lijkt het ‘perfect’, maar de werkelijkheid is anders. Ze liegen daarmee niet alleen tegen hun volgers, maar ook tegen zichzelf. Ze steken nul werkelijke moeite en authenticiteit in hun imago, hun persoonlijkheid, maar doen net alsof dit hun realiteit is.”
“En dat is trouwens oké, dat het niet perfect is. Schoonheidsidealen en het streven naar perfectionisme zijn verwoestend: niemand kan alles bereiken. Dus dat mensen nu ook nog hun werk willen maken via AI, of zelfs kunst willen (re)produceren, vind ik heel kwalijk.”
Omen: “Mee eens, al vind ik dat we niet alle blaam bij AI moeten leggen. Mensen hebben AI uitgevonden. De makers van AI-programma’s zijn feitelijk gezien óók kunstenaars. De vraag is: wat doe je ermee, hoe zet je het programma in? Stel dat je je eigen, authentieke werk in een persoonlijke AI-generator kunt stoppen, die er vervolgens nieuwe producties of een samenstelling van maakt. Dát zou nou tof zijn. Dan ben jij zelf de bedenker, de eigenaar, maar kan wel het maximale uit je eigen creaties halen.”
Inga: “Dat is waar. Op die manier voegt het toe. Maar laten we eerlijk zijn: veel mensen zijn op geld, aanzien en macht belust zonder al te hard werken. Die hebben echt geen wroeging als het gaat om het stelen van andermans ideeën, of het gebruiken van AI-gecreëerde content.”
Omen: “Helaas is dat ook waar. Het enige dat je kunt doen is bij jezelf blijven: jij maakt als individu je eigen beslissingen. Jij bepaalt hoe je technologie inzet. Jij bepaalt welke accounts je volgt op social media en hoe vaak je er op kijkt. Jij bepaalt dus hoe je naar jezelf kijkt in de spiegel.”
Pauline: “Ik volgde een tijdlang fitness-influencers op social media, maar op een gegeven moment merkte ik dat ik me er alleen maar rotter door voelde. En dat terwijl ik zelf prima bezig was met fitness. Toen besloot ik ze allemaal te ontvolgen en gewoon lekker te sporten zonder de hele tijd te kijken en vergelijken met anderen. Dat is zoveel gezonder.”
Sanne: “Iedereen is imperfect en daarin schuilt juist de perfectie: menselijkheid. Er is niemand zoals jij, dus uiteindelijk kan een machine nooit tippen aan een uniek mens, met al zijn facetten.”
Daniela: “Uiteindelijk gaat het erom dat je zelf weet dat je oprecht en eerlijk bent. En je omringt met anderen die dat ook zijn.”

(ENGLISH VERSION) A group of international students is sitting together, working on a project for their Minor Creativity and Art at Work. Sara, Daniela, Pauline, Sanne, Inga and Omen are concerned about the popularity of Artificial Intelligence in Art, but also see possibilities.
Sara:
“What bothers me is that people are getting lazier. Everything needs te be effortless, or so it seems. Yet it also needs to be perfect. Look at social media: filters are used to make bodies appear slimmer or tanner. Faces look flawless, lips fuller and eyes accentuated. It’s toxic and harmful. On the outside, to their followers, it all seems perfect and pretty, but the reality is different. They are lying. Not only to their followers, but to themselves. Zero effort or authenticity is put into it, it’s merely pretending that this is reality. But you know: it’s ok NOT to be perfect. All these insane beauty ideals and crazy perfectionism is devastating: no one can achieve that and that’s fine. We’re humans. The fact people now also want their work done by AI, or their art of craftmanship, is very concerning.”
Omen: “I agree, although I think we shouldn’t put ALL the blame on AI. Let’s not forget who created AI: people. In fact, the creators of AI-programs have also created a piece of art, if you think about it. It’s all about how we use it. My thought is: what if you had a personal AI? So all your own words, creations, art, content is in this program and you can generate new content or ideas with it. Based on your own work. It would not be stealing, because the input it all yours to begin with. You’re just getting the maxim of variations out of your own creations.”
Inga: “That is true. This way it would actually add value. However, let’s be honest: many people are just out to gain money, fame or power, without putting too much work into it. I don’t think they have remorse over generating content or art through AI and passing it off as their own.”
Omen: “Unfortunately that’s also true. The only thing we can do is stay true to ourselves: you as an individual make your own choices. You decide for what purpose you use technology. You decide what accounts you follow on social media, the algorithm that is built around it and how many times you check it. Bottom line: you decide how you look at yourself in the mirror.”
Pauline: “I was following fitness influencers for a while on social media, because I love doing fitness myself. But at one point I decided to unfollow them all, because they only made me feel crappy about myself. Now I focus on enjoying the work outs and appreciating my body without comparing it to others. Which is so much healthier.”
Sanne: “Nobody is perfect and that is perfect in itself: we’re all humans, flaws and all. A machine could never be as unique as an individual.”
Daniela: “It all comes down to being honest and authentic and knowing who you are. And surrounding yourself with kindred spirits.”

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *