Basisbeurs definitief terug

Na Tweede ook Eerste Kamer akkoord

Met ingang van het nieuwe studiejaar in augustus wordt de basisbeurs weer ingevoerd. Na de Tweede heeft vandaag ook de Eerste Kamer ingestemd met de terugkeer van de beurs.  

Sinds 2015 geldt in Nederland het leenstelsel. Idee achter dit systeem was dat studenten van welgestelde ouders geen beurs meer kregen. Het geld dat met deze regeling bespaard werd, zou gebruikt worden voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Maar na verloop van tijd kwam er steeds meer kritiek op dit systeem. Veel studenten bouwden hoge schulden op, wat veel stress veroorzaakte. En van de verwachte kwaliteitsimpuls kwam ook niet veel terecht.

Geen tegenstemmers
Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie besloten dat er weer een basisbeurs moest komen, met daarnaast een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. In februari stemde de Tweede Kamer al met algemene stemmen in met het wetsvoorstel van minister Dijkgraaf. Vandaag stemde in de Eerste Kamer ook niemand tegen.

Komend studiejaar extra tegemoetkoming
Voor uitwonende studenten bedraagt de basisbeurs 275 euro per maand. Studenten die thuis (blijven) wonen, krijgen 110 euro per maand.
Aangezien de kosten voor levensonderhoud (boodschappen, energie) het afgelopen jaar sterk zijn gestegen, krijgen uitwonende studenten in het studiejaar 2023-2024 164 euro extra per maand, boven op de eerdergenoemde 275 euro per maand.
Bij wijze van gebaar krijgen mensen die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd een tegemoetkoming van 1436 euro.

Aanvullende beurs afhankelijk van inkomen ouders
Naast de basisbeurs kunnen studenten uit gezinnen met lage of middelhoge inkomens een aanvullende beurs aanvragen. Die bedraagt maximaal 416 euro per maand, afhankelijk van de situatie. Op dit moment hebben studenten alleen recht op deze beurs als hun ouders samen minder dan 53.900 euro verdienen. Die grens wordt opgehoogd naar 70.000 euro.

Studenten kunnen zich vanaf maandag 19 juni voor de basisbeurs aanmelden op de website van DUO.

Bronnen: NOS, Hart van Nederland

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *