Loonsverhoging hbo-personeel

Loonsverhoging van 6 tot 14% voor hbo-medewerkers

Nieuwe cao-hbo gaat in per 1 april, salaristoeslag per 1 juli 2023

Vakbonden en hogescholen zijn tot een principeakkoord gekomen voor een nieuwe cao in het hoger beroepsonderwijs: gemiddeld krijgt men er zo’n 10% loon bij. Daarnaast worden medewerkers die arbeidsongeschikt raken, beter beschermd en komt er meer duidelijkheid over de term ‘docent’.

Hoewel de lonen voor iedereen die in het hbo werkt flink omhoog gaan, is er nogal een verschil in percentages. Werknemers in lagere salarisschalen krijgen naar verhouding meer dan hun collega’s die in hogere schalen werken.

Dat werkt als volgt: de salarissen in schaal 1 tot en met 10 gaan met 150 euro bruto omhoog. Voor werknemers in schaal 11 en 12 wordt dat 100 euro bruto. Daarnaast gaan alle salarissen (dus ook schaal 13 en hoger) met 6,36 procent omhoog. Dit alles gaat in per 1 juli, dus sinds afgelopen zaterdag!

De Aob heeft onderstaande percentages uitgerekend:

Schaal 1                                  13,81%
Schaal 2                                  13,13%
Schaal 3                                 12,57%
Schaal 4                                 12,26%
Schaal 5                                  11,97%
Schaal 6                                  11,75%
Schaal 7                                  11,25%
Schaal 8                                 10,68%
Schaal 9                                 10,20%
Schaal 10                                 9,85%
Schaal 11                                 11,33%
Schaal 12                                10,45%
Schaal 13 tot en met 18         6,36%

Dat is nog niet alles. In de schalen 11 en 12 wordt aan de bovenkant van de schaal een extra trede toegevoegd. Als je op dit moment aan het plafond zit van salarisschaal 11 of 12, kom je automatisch in de nieuwe, hogere trede terecht. Overigens komt er bij schaal 11 ook een trede aan de onderkant bij.

Extraatje in september
Dat is nog steeds niet alles. Alle hbo-medewerkers krijgen in de maand september een eenmalig bedrag uitgekeerd van 833 euro bij een voltijdbaan. Deeltijders ontvangen dit bedrag naar rato.

Docent of anders?
Ook goed om te weten: De Aob zegt dat vanaf nu alle hbo-docenten in schaal 11 moeten zitten. “Voortaan moeten nieuwe functies waarvoor hogescholen een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) en een Basiskwalificatie Examinering (BKE) wordt gevraagd, minstens in salarisschaal 11 worden gewaardeerd. De oude afspraak over masters vervalt. Dit schept duidelijkheid dat volwaardige docentfuncties minstens in schaal 11 horen.”

Gevolg is dat onderwijsinstellingen moeten beoordelen of docenten die nu in schaal 10 zitten, eigenlijk een schaal omhoog moeten. Daardoor gaan veel docenten nog een extra stap maken, verwacht de Aob. Functies die niet aan die criteria voldoen, krijgen een andere benaming dan ‘docent’. Het is nog niet bekend hoe de functie van collega’s in schaal 10 dan gaat heten.

Betere bescherming uitvallers
Binnen de nieuwe cao is ook vastgelegd dat hogescholen vanaf nu voorkomen dat zieke medewerkers tot het bestaansminimum terugvallen. De hbo’s sluiten daarvoor een collectieve verzekering af of garanderen een minimum inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Deze afspraak geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Daardoor vallen mensen die (langdurig) ziek zijn geworden tijdens de Covid-pandemie ook onder deze regeling.

Nog niet goedgekeurd
Hoewel deze nieuwe cao al meteen is ingegaan, is er nog wel goedkeuring nodig van de diverse achterbannen. Op 7 juli legt de Vereniging Hogescholen de nieuwe cao voor aan alle leden. Later deze week wordt er een definitief besluit genomen. De nieuwe cao loopt van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024.


Bron: Algemene Onderwijsbond, onderhandelaarsakkoord 2023-2024
Bron: Aob

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *