Uitwisseling tijdens de minormarkt

Nationale Studenten Enquête: HAN scoort goed, maar iets lager dan vorig jaar

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2023 zijn binnen. De HAN brengt het er goed vanaf, al scoren we op veel punten net iets lager dan vorig jaar. Toch is de algemene tevredenheid hoog en in lijn met andere hbo-instellingen.

Om perspectief te bieden, schetsen we eerst het landelijke plaatje. Meer dan 289.000 studenten binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs gaven hun oordeel over hun opleiding en instelling. 79 procent van de studenten geeft aan dat ze tevreden zijn met de sfeer op hun opleiding. Hiermee is dit onderdeel het beste beoordeeld van alle onderdelen uit de enquête. Studenten zijn minder te spreken over de informatie vanuit hun opleiding.

Naast ‘sfeer’ worden de onderwerpen uit het onderdeel ‘betrokkenheid’ en ‘contact’ goed gewaardeerd. Onder dit thema vallen stellingen over contact met docenten, je thuis voelen op je opleiding en het geven en krijgen van feedback. De stelling “Ik voel me veilig om mezelf te zijn op de instelling waar ik studeer”, wordt hierbij het meest onderschreven. 85 procent van de studenten kan zich hierin vinden.

HAN-resultaten
Op de HAN scoort ‘sfeer’ eveneens het hoogst: 4,9 (op een schaal van 0-5, vorig jaar was dit 4,7). De algemene tevredenheid wordt beoordeeld met een 3,7 (vorig jaar 3,8). Helaas moet ook op de HAN de informatievoorziening beter: hier wordt een 3,3 gescoord (vorig jaar 3,4), het laagste cijfer in het algemeen overzicht van de HAN. Respondenten geven tevens aan dat de studieroosters, studiefacilitering en de flexibiliteit van het onderwijs verbetering nodig hebben.

Wat leveren de resultaten verder op wat betreft inzichten, ook ten opzichte van 2022? Op het gebied van aansluiting op de beroepspraktijk (3,7 versus 3,6 vorig jaar) betrokkenheid en contact (3,7 versus 3,8 vorig jaar) en docenten (3,7 versus 3,8 vorig jaar) is het merendeel van de HAN-respondenten nog altijd positief.

Opvallend hoog
De respons van HAN-studenten op de enquête was opvallend hoog. 41% van alle studenten – dat zijn er bijna 15.000 – vulde de enquêtevragen in. Dat is een opvallende score voor een brede hogeschool als de HAN, en het is opnieuw een hoger percentage dan in voorgaande jaren. Landelijk deed 34% van alle wo/hbo-studenten mee aan de NSE 2023. 

Reactie CvB
In een reactie op han.nl geeft Rob Verhofstad, voorzitter van het College van Bestuur, aan dat ze blij zijn met de inzichten: “Wat ontzettend fijn dat zo’n groot aantal studenten de Nationale Studenten Enquête heeft ingevuld. De uitkomsten hiervan geven ons als bestuur belangrijke inzichten over zaken die goed gaan en zaken die beter kunnen. Dat de sfeer en het gevoel van veiligheid op onze hogeschool opnieuw hoog worden gewaardeerd, is heel mooi. Natuurlijk zijn er zaken die verbeterd kunnen worden en waar we de komende tijd dan ook nadrukkelijk op inzetten; zoals studieroosters, studiefaciliteiten en de flexibiliteit van het studieprogramma.”

Uiteraard verschillen de scores per opleiding. Voor een specifieke inzage per opleiding, is het handig om op de website van Studiekeuze123 te kijken. Klik de instelling en opleiding aan en zie waar de succesnummers, verbeterpunten en gemiddeldes liggen.

Bron: Studiekeuze123
De Nationale Studenten Enquête wordt gehouden in opdracht van Studiekeuze123. Dit is een stichting die door studenten, het hoger onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is opgericht om objectieve studiekeuze-informatie te verzamelen en te verspreiden. Studiekeuze123 beheert informatie over de erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten en voert jaarlijks de Nationale Studenten Enquête uit.

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *