(foto: Clay Banks op Unsplash.com)

Bridget Kievits: Bachelor Medische Hulpverlening hoopt op goedkeuring van het ministerie van VWS

Bridget blogt

De afgelopen jaren zijn we door corona zeer bekend geraakt met de problemen in de zorgsector. De tekorten aan personeel, het belang van preventie, de kloof in gezondheid tussen hoger en lager opgeleiden, en de noodzaak om meer mensen op te leiden — u kent ongetwijfeld ook alle voorbeelden. In het CvB heb ik de Academie Gezondheid en Vitaliteit in mijn portefeuille, en daarom ben ik daar vanzelfsprekend nauw bij betrokken. We leiden steeds meer verpleegkundigen op, maar er lijkt wel een grens bereikt als het gaat om stageplaatsen.

Daarnaast hebben we de zeer populaire opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), die ook in Rotterdam en Utrecht wordt aangeboden. Net voor de kerstvakantie kregen we bericht dat Hogeschool Utrecht het komend studiejaar geen nieuwe studenten aanneemt voor de voltijdopleiding BMH, in verband met het tekort aan stageplaatsen.

De BMH is een mooie opleiding met een bijzondere historie. Het heeft mij, toen ik in 2018 bij de HAN begon, best even gekost voor ik de ingewikkeldheden kon doorgronden die rond deze opleiding speelden. Kort samengevat: in 2017 heeft de minister van VWS, na raadpleging met de sector, de BMH op grond van een experimenteerartikel de bevoegdheden gegeven als ware zij BIG-geregistreerd (om bepaalde handelingen te mogen doen, moet je in het BIG-register opgenomen zijn). Dat experiment gold voor 5 jaar. Het loopt op 1 mei af en leidde tot een onderzoeksrapport dat inmiddels is aangeboden aan de minister. Belangrijkste advies: neem het beroep van BMH nu definitief in de BIG op. Het ministerie lijkt dat mogelijk niet te gaan/willen doen. Het waarom is niet geheel duidelijk, maar de consequenties wel.

De afgelopen jaren hebben wij, net als Rotterdam en Utrecht, BMH’ers opgeleid, die tot volle tevredenheid van het werkveld worden ingezet, op de ambulance, op de Spoedeisende Hulp. De aanmeldingen en de interesse voor deze opleiding groeien enorm: voor het collegejaar 2021–2022 hebben de drie hogescholen circa 1500 aanmeldingen gekregen waarvan slechts 10% kon worden toegelaten. En nu dreigen wij deze groep aankomende studenten kwijt te raken. Een groep die zijn bijdrage aan de zorg ruimschoots heeft bewezen. Een groep die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de personeelstekorten in de zorg. Een groep die voor het grootste deel anders NIET voor de zorg zou hebben gekozen. De ervaring heeft namelijk geleerd dat we met de BMH-opleiding jongeren voor de zorg interesseren die dat anders niet zouden hebben gedaan.

De 90% afgewezen studenten kiest dus voor het overgrote deel voor opleidingen buiten de gezondheidszorg. En daarmee verliezen we een enorm potentieel van jonge, geëngageerde professionals. Een verlies dat we ons als maatschappij niet kunnen veroorloven. De gesprekken met het Ministerie van VWS lopen nog, zowel rechtstreeks als via de Vereniging Hogescholen. De voortekenen zijn echter niet rooskleuring. Dit zijn, in alle eerlijkheid, de meest frustrerende momenten als bestuurder: dat je een oplossing ziet voor een maatschappelijk probleem, en niet gedaan krijgt dat de mensen, die erover gaan, dit probleem aanpakken.

Ik realiseer me dat onbekend soms onbemind maakt. En dat het voor de buitenwereld soms ook ondoorgrondelijk is waar en hoe er nieuwe opleidingen worden gestart in het hbo. Wij hebben als bestuurders de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit overzichtelijk blijft, en toegerust op de vragen uit de maatschappij. Maar als er dan ook werkelijk zo’n opleiding gestart wordt, hebben we ook de de verantwoordelijkheid om alles op alles te zetten om te zorgen dat die zijn plek in het bestel krijgt. Ik hou u op de hoogte!

Bridget Kievits is lid van het College van Bestuur van de HAN. Zij schrijft elke drie weken een blog voor SAM. Lees haar vorige bijdrage hier.

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *