Ingezonden: Onafhankelijke Media

Het belang van onafhankelijke media

Ingezonden brief n.a.v. de column "Bullshitbanen" van Splinter

Mijn naam is Erica Koldenhof en ik ben voorzitter van de academieraad van de Academie Educatie. Onlangs heb ik deelgenomen aan de dag van de medezeggenschap voor de hele HAN. Een inspirerende spreker sprong eruit: Frank Futselaar. Hij benadrukte het belang van onafhankelijke media voor een goede kwaliteit van medezeggenschap en beleid.

Hoe zit dat? Via de medezeggenschap krijgen beleidsmakers beter inzicht in wat er speelt op de werkvloer. Ze kunnen zo beter profiteren van nuttige ideeën van personeel en studenten, en ze kunnen de belangen van studenten en personeel beter meewegen. Dit vergroot het draagvlak voor beleid. Onafhankelijke media zijn hierin onmisbaar. Het moet voor alle betrokkenen mogelijk zijn om kritiek te geven op beleid en uiting te geven aan vrede en onvrede daarmee, zonder dat ze daarbij de wacht aan worden gezegd.

Naar aanleiding van de reactie van het hoofd MCV op de column van Splinter over diens column ‘bullshitbanen’ vroeg ik me af hoe onafhankelijk SAM eigenlijk is. De kwestie werd opgepikt door een journalist van Trouw die zowel de hoofdredacteur van SAM als het College van Bestuur om een reactie vroeg. Het CvB liet vervolgens weten dat het de reprimande van het hoofd MCV niet ondersteunt.
Ook intern was er al kritiek op de opdracht aan SAM van het hoofd MCV, maar die kritiek gaf kennelijk geen aanleiding voor het CvB om te reageren. Dan nog de reactie van de hoofdredacteur van SAM: ‘We hebben geen redactieraad of -statuut waarin onze journalistieke vrijheid is vastgelegd.’
Echt onafhankelijk is SAM dus niet.

“Splinter geeft onderbouwde kritiek op huidig beleid, verwoordt breder gevoelde onvrede. Het hoofd MCV gaat daar niet op in. Dat getuigt niet van open- en eerlijkheid naar elkaar en van openheid voor andere inzichten, zoals in het gedragskompas is opgenomen”

Graag wil ik ook nog inhoudelijk reageren op de reactie van het hoofd MCV op Splinters column. De column zou in strijd zijn met het gedragskompas van de HAN. Daarin staat echter ook: ‘We zijn open en eerlijk naar elkaar. We staan open voor andere inzichten en perspectieven. We vragen actief om feedback.’ Splinter zou ongefundeerd afgeven op het werk, de functiecategorie of een rol van HAN-collega’s. Maar Splinter geeft onderbouwde kritiek op huidig beleid, verwoordt breder gevoelde onvrede. Het hoofd MCV gaat daar niet op in. Dat getuigt niet van open- en eerlijkheid naar elkaar en van openheid voor andere inzichten, zoals in het gedragskompas is opgenomen.

Ook zou de anonieme column een onveilige werksfeer creëren. Maar die wordt juist gecreëerd door inhoudelijke kritiek te negeren en SAM de opdracht te geven geen anonieme columns meer te plaatsen. Je kunt van mening verschillen met Splinter. Via onafhankelijke media kun je, ook als het om een anonieme column gaat, hierover het debat binnen de HAN bevorderen, wat een hoofddoel is van SAM.

Aan het CvB zou ik willen vragen om veel vaker actief om feedback te vragen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan feedback op de implementatie en ontwikkeling van Osiris, op het personeels- en professionaliseringsbeleid en op de invoering van de flexibilisering. Echt onafhankelijke media zouden een actievere bijdrage kunnen leveren aan het debat over deze veel bepalende ontwikkelingen binnen de HAN.

Dan zouden beleidsmakers beter op de hoogte zijn geweest van de huidige onrust en onvrede op de werkvloer, hadden ze beter gebruik kunnen maken van ideeën van personeel en studenten en zou er meer draagvlak zijn geweest voor het huidige beleid.

Maar wat niet is, kan nog komen.

Alle reacties (9)

Filip Wilmsen

Ik ben het grotendeels eens met je pleidooi. Onafhankelijke media zijn onmisbaar. Ook binnen de HAN, en zeker als het gaat om kritisch kijken naar de vele veranderingen. Kwaliteitsjournalistiek is ook onmisbaar. De column van Splinter over 'Bullshitbanen' had daar helaas niets mee te maken. Zomaar clichés aaneen rijgen zonder enige onderbouwing of voorbeeld is amateuristisch en simpel. Wat mij betreft niet voor publicatie. Een redactieraad of -statuut waarin de journalistieke vrijheid van SAM is vastgelegd, juich ik toe. Belangrijke eisen aan de kwaliteit van de berichtgeving kunnen zo gelijk worden vastgelegd en nageleefd.

likes Reageer

Harry

Volgens mij vind je het amateuristisch en simpel omdat je zelf onder een van de zogenaamde bullshitbanen valt (volgens Onze Mensen). Probeer dan inhoudelijk te weerleggen waarom het niet klopt in plaats van af te geven op de vorm. Ik heb nog geen enkel tegenargument gezien waarom de inhoud niet klopt: alleen maar reflexen van verbieden of het afgeven op de vorm. Zodat de inhoud ondersneeuwt. Mist optrekken noem ik dat.

likes

Henk

Ik zie toch voldoende voorbeelden staan. En ik weet niet of je bekend bent met de vorm van een column. Dus ik deel dat stuk van je reactie niet.

likes

Harry

Maar wat is dan het inhoudelijke argument dat dit, binnen de context van de onderwijsorganisatie, dit geen bullshitbaan is? Ik zeg niet dat je een bullshitbaan hebt, ik zeg dat je daar volgens de column van Splinter onder valt te scharen. Het is een oprechte vraag. Ik vind het lastig dat je je meteen zo in de wiek geschoten voelt.

likes

Mandy van de Louw

Goed gesproken Filip en goed dat je dit onder je eigen naam plaatst, respect! Ik ben het met je eens, ook al val ik ook onder de zogenaamde bullshitbanen zoals Harry (verder onbekend..) en Splinter onze functies benoemen. Ik ben blij dat je je mening durft te uiten. Helaas is er nu een omgeving gecreëerd waarin dit niet zomaar meer kan wanneer je in een bepaald vakgebied je werk uitoefent.

likes

Filip Wilmsen

Bedankt Mandy! Beste Harry, jouw reactie is precies wat het probleem is aan deze column. Je zoekt mijn naam op bij Onze Mensen en oordeelt dat ik een 'bullshitbaan' heb. Omdat jij en 'Splinter' niet begrijpen of weten wat iemand doet die zich bezig houdt met marketing en communicatie, wil niet zeggen dat het een bullshitbaan is. En Henk, een volgende column van Splinter zou veel waardevoller kunnen zijn als hij of zij een duidelijk casus analyseert en daarbij de lezer wijzer maakt. In plaats van het ongefundeerd uiten van frustraties en een grote groep medewerkers binnen de HAN nutteloos verklaren.

likes

Nu al fan

Hear hear! Hulde!

likes Reageer

Cécile de Boer

Dank Erica voor je genuanceerde en duidelijke reactie. Ik onderschrijf je reactie volledig. En inderdaad: wat niet is, kan nog komen:) Daar kunnen wij als HAN-collega’s allemaal een bijdrage aan leveren.

likes Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *