Diversiteit en inclusie bij de HAN: waar staan we en hoe verder? (deel 2 van 2)

"Goede initiatieven zijn er te over. Nu de vervolgstap: meer samenhang, focus en impact."

Antiracisme en genderidentiteit zijn hete hangijzers, blijkt uit groot onderzoek naar diversiteit en inclusie (D&I) in het hoger onderwijs. Of dat beeld ook klopt voor de HAN, zoekt SAM de komende periode voor je uit. De aftrap is aan beleidsadviseurs Leonie Kersten en Astrid Sluis, die nu sleutelen aan een D&I-advies voor het College van Bestuur.

[Lees hier het eerste deel van dit interview.]

Grote, bonte ballenbak
Uit het onderzoek blijkt dat je als hogeronderwijsinstelling ervoor moet waken dat D&I-beleid niet uitmondt in een grote, bonte ballenbak: “Zo wordt er gestreefd naar meer diversiteit onder studenten en medewerkers, het inclusiever maken van het onderwijs, het thuis laten voelen van internationale studenten en medewerkers, het begeleiden van eerstegeneratiestudenten, het faciliteren van studenten en medewerkers met een beperking, het bevorderen van doorstroming van vrouwen en het uitbannen van vooroordelen. Om een paar voorbeelden te noemen.”

Bij alle uiteenlopende D&I-initiatieven: hoe zorg je voor samenhang, focus en impact?
Leonie: “Samenhang, focus en impact, daar draait het zeker om. Dat is nou precies de kern van onze opdracht: kom tot een gedeelde visie op D&I en kijk hoe bestaande initiatieven elkaar kunnen versterken. Bekijk waar we over opleidingen of academies heen samen kunnen optrekken en verken wat de lokale pareltjes en good practices zijn. Maar ook: waar zijn nu de gaten en hiaten? Waar moeten we in actie komen?”

Noem eens een paar good practices?
Astrid: “In de Werkgroep Digitale Toegankelijkheid werken we met allerlei disciplines samen om de HAN digitaal zo toegankelijk mogelijk te maken voor al onze doelgroepen: onze site HAN.nl, ons intranet Insite, maar ook het nieuwe studentinformatiesysteem OSIRIS, et cetera. We voldoen al aan de wettelijke norm, maar weigeren om op de lauweren te gaan rusten. Het kan altijd beter en daar gaan we voor.
Tweede voorbeeld: bij de opleiding Social Work hebben twee studenten van kleur afgelopen semester onderzoek gedaan naar hoe je cultureel-sensitief werken kunt bevorderen. Resulterend in een mooie lijst aanbevelingen voor het tweede jaar van die opleiding. Bovendien hebben ze gezorgd dat op de HAN-campus de voorstelling ‘Alleen maar goedbedoelende mensen’ te zien was. Die trok veel bekijks en maakte veel los. Mensen van kleur herkenden zich sterk in wat op het podium gebeurde; witte mensen zeiden daarna beter te snappen wat ‘white privilege’ inhoudt.
Vol potentieel voor de toekomst is zeker ook de Gender & Sexuality Alliance, waarin studenten van de HAN samenkomen om ervaringen en ideeën te delen.”

Overal in de HAN-community horen we: er moet méér gebeuren en er moet meer lijn in komen.”

Tussen de regels door hoor ik telkens weer: er gebeurt al ontzettend veel rondom D&I.
Astrid: “Klopt! Dat is veelzeggend voor hoe zeer dit leeft onder studenten en medewerkers.”

Leonie: “En evengoed onder het bestuur en management. Het Koersbeeld spreekt er klare taal over. Ook het recente medewerkersonderzoek wijst duidelijk uit dat medewerkers een stevig en samenhangend D&I-beleid willen. De overgrote meerderheid is het erover eens: er moet méér gebeuren. Ver voorbij jaarlijks een regenboogvlag hijsen of een genderneutraal toilet in gebruik nemen.”

Daarop voortbordurend: wanneer komt de HAN tot een diversiteits- en inclusiviteitsbeleid waar ambitie en daadkracht vanaf straalt, inclusief visie, tijdspad, voldoende middelen en stevige doelen?
Astrid: “We zitten in de fase daarvóór. Eerst gaat het nu om een fundamentele standpunt- en koersbepaling: wie willen we zijn, waar staan we voor? En waar gaan we voor: een veilige, inclusieve hogeschool? Maar wat betekent dat dan? Begin april hopen we inkt droog te hebben onder ons conceptadvies. Met dat advies onder de arm bevragen we dan nogmaals de organisatie: klopt het zo, is dit wat jullie voor ogen staat? Van academieraden en academiemanagement tot de MR, van de deelnemers aan de werksessies tot het Leernetwerk Diversiteit en ga zo maar door. Want het moet niet zomaar een bedenksel zijn van ons twee in een achterkamertje. We willen het advies, nog vóór de zomer, bij het College van Bestuur indienen namens de HAN-gemeenschap.”

Zullen we elkaar na de zomer weer spreken, zodra het bestuur aan zet is geweest?
Leonie: “Graag! Dit verdient het om blijvend aandacht te krijgen. Als wij van onze studenten een open en betrokken houding verwachten en aansporen tot ‘open up new horizons’, laten we als hogeschool dan het goede voorbeeld geven. De maatstaf voor de HAN zou, zeker ook op D&I-vlak, moeten zijn: practice what you preach.”

Astrid Sluis (rechts op de foto): “Ik ben hierbij betrokken geraakt als beleidsadviseur van de Centrale Staf Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteitszorg. Mijn aandachtsvelden: studentenwelzijn en inclusief onderwijs. Van het CvB hebben Leonie en ik de opdracht tot beleidsuitgangspunten rondom D&I te komen. Daarvoor steken we overal op de HAN de peilstok in het water. Wat doen we nu al en wat staat ons nog te doen? Leonie Kersten (Wellicht is dit een mooie aangelegenheid om het te combineren met een groter interview, zoals we ook in september 2021 hebben gedaan. Dan kunnen we het ook hebben over het koersbeeld en andere actuele zaken. (links op de foto) vult aan: “Als beleidsadviseur bij de Centrale Staf HR leg ik me toe op het thema organisatieontwikkeling. Waar Astrid vooral kijkt naar de studentenkant, richt ik me meer op de medewerkers.”

Lees ook:

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *