Na gedwongen offline halen artikel krijgt universiteitsblad Delta excuses van bestuur TU Delft

Een half jaar nadat het SAM (in eerste instantie) verboden werd om nog langer anonieme columns te publiceren, is er een volgend incident op het gebied van persvrijheid bij hogeschool- en universiteitsbladen. Dit keer heeft Delta, het journalistieke platform van de TU Delft, onder druk een artikel over het functioneren van het universiteitsbestuur offline moeten halen. Hoofdredacteur Saskia Bonger zegt te zijn gezwicht voor juridische druk van de universiteit.

Naast het universiteitsbestuur zou de druk ook komen van een directeur die in het artikel wordt verweten niet goed te functioneren. De man kwam vorig jaar in dienst bij het Innovation & Impact Centre van de universiteit, maar volgens Delta waren er vanaf het begin twijfels bij het personeel.
Medewerkers zagen hem niet aan het werk, hij was snel afgeleid en overleggen werden afgezegd, schrijft Delta. Daardoor voelden zij zich niet gehoord en niet serieus genomen.

Aangifte van smaad of laster
De beschuldigde directeur, die inmiddels thuiszit, heeft Delta via een advocatenkantoor gesommeerd het artikel te verwijderen. Als dat niet zou gebeuren, zou aangifte worden gedaan van smaad of laster.
In het offline gehaalde artikel staat dat de directeur meerdere keren om een reactie is gevraagd, maar dat hij niet heeft gereageerd.

Extra pijnlijk
Inmiddels heeft TU Delft excuses aangeboden voor de gang van zaken. Dat de universiteit Delta heeft verzocht om het artikel te verwijderen ‘had niet mogen gebeuren’, brengt het universiteitsbestuur nu naar buiten. “Ik kan heel goed begrijpen dat dit opnieuw gevoelens van teleurstelling en verontwaardiging oproept”, reageert Tim van der Hagen, rector magnificus én voorzitter van het college van bestuur van de TU Delft.
“De universiteit zit midden in het proces van het opstellen van het verbeterplan sociale veiligheid”, vervolgt Van der Hagen. “Dat maakt het voorval extra pijnlijk”, schrijft hij.

Snoeihard rapport
Van der Hagen doelt hiermee op een snoeihard rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Tientallen TU-medewerkers zouden de afgelopen jaren te maken hebben gehad met intimidaties, bedreigingen, seksisme, ongewenste intimiteiten en mogelijk machtsmisbruik. Volgens de inspectie schoten bestuurders niet alleen ernstig tekort in de zorg voor medewerkers die slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag, maar deden ze er zelf ook aan mee. Meerdere klachten gingen ook over hen.

Onafhankelijke journalistiek in een veilige werkomgeving
“Juist nu. Juist nu het ons er alles aan gelegen is om vooral zo zorgvuldig mogelijk de broodnodige stappen te zetten naar een sociaal veilige omgeving voor al onze studenten en medewerkers en evenzo voor de redactie van Delta die in een veilige werkomgeving onafhankelijke journalistiek moet kunnen bedrijven”, zegt Van der Hagen na de commotie rondom het artikel. “Dit had niet zo moeten gebeuren en daarvoor bied ik namens het college van bestuur welgemeende excuses aan, in het bijzonder aan de collega’s van Delta”, zegt de TU-voorzitter. “Delta is een onafhankelijk journalistiek medium. Dat ze ons kritisch volgen, is niet altijd leuk maar wel goed en nodig. En dat moet zo blijven”, meent Van der Hagen.

Verbeterplan
Het college van bestuur van de TU Delft komt in mei met een ‘verbeterplan’ naar aanleiding van het inspectierapport over sociale onveiligheid. De onafhankelijke toezichthouder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap concludeerde dat de bestuurders tekortschoten in de zorg voor hun medewerkers.

Wel of niet online?
Hoewel het universiteitsbestuur zijn excuses heeft aangeboden voor de gang van zaken, is het op dit moment nog niet duidelijk of het gewraakte artikel weer online mag.

Eerder vandaag heeft de Kring van hoofdredacteuren van hbo- en universitaire uitgaven een gezamenlijke brief aan het college van bestuur van TU Delft gestuurd. Hierin wordt nogmaals onderstreept wat het belang is van onafhankelijke journalistiek bij hogescholen en universiteiten.

Bronnen: NOS.nl en AD.nl

Alle reacties (0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *