Moet de HAN méér doen tegen grensoverschrijdend gedrag?

SAM Medewerkerspanel

The Voice, DWDD, nu weer NOS Sport, het regent meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De HAN heeft veiligheid op de werk- en studieplek hoog in het vaandel. Moet de hogeschool méér doen om dit soort gedrag tegen te gaan? Een sociale-veiligheidsonderzoek, misschien? Bewustzijnstrainingen? Een ombudsman? Hoe zien ze dat in het SAM Medewerkerspanel?

Ton Ammerlaan, vertrouwenspersoon, docent Engels, Communicatievaardigheden en Onderzoeksmethodologie:

“Sociale veiligheid in werk en studie is elementair, willen mensen bij ons volwaardig tot hun recht komen. Pesten, uitsluiten, discrimineren, ander ongewenst gedrag… het zijn uitwassen van een cultuur die schade berokkent aan de betrokken individuen én de organisatie als geheel. Vandaar dat elke inspanning om die cultuur te veranderen en zo ongewenst gedrag te voorkomen, zinvol is. Ook bij de HAN. Bestuur, management en docenten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Spreek elkaar aan op gedrag. Bevorder, met tijd en middelen, een HAN-cultuur waarin iedereen floreert. Een cultuur waarin we elkaar over en weer, juist ook in onze verschillen, zien en waarderen. Wat alvast een goede start zou zijn? Dit kalenderjaar nog: een verplichte cursus voor eerstejaars hierover; en voor medewerkers over een veilige en gezonde bedrijfscultuur. Betaald door het College van Bestuur.”

René Donders, docent Beeldend en Bildungsexpert Academie Mens en Maatschappij, werkgroep ont-moeten:

“Uit navraag bij de MR blijkt dat pogingen vanaf de werkvloer om dit ‘dossier’ beter te regelen vaak stuiten op afremmend management. Hoogste tijd dat het wettelijke kader nu eindelijk vlees op de botten krijgt: de installatie van een ombudsman voor studenten èn medewerkers en méér vertrouwenspersonen. Tot dusver was de geijkte reactie: er zijn genoeg procedures ingeregeld en ook plekken waar je terecht kunt, zoals bij je leidinggevende. Maar sorry, het is 2023. Die vlieger gaat niet meer op. Bekijk anders nog even het BOOS-interview met John de Mol… Maar al te vaak missen leidinggevenden de verdiepende Bildungshouding om zo’n ontmoeting in alle veiligheid te laten verlopen (lezenswaardig voor hen: Plek der Moeite (Wierdsma, 2012)). Bij zo’n Bildungshouding hoort het besef dat bestuurlijk ongemak een groeikans is. Niet een bedreiging voor de organisatie of voor de eigen positie. Willen we écht een veiliger werk- en leerklimaat? Dan zeg ik: managers, maak je deze Bildungshouding eigen. Bestuur, installeer een ombudsman voor studenten én medewerkers evenals méér vertrouwenspersonen. En voor ons allemaal: blijf in gesprek, want dit verdient blijvend aandacht en onderhoud!”

Laten we onszelf allemaal eens stevig toespreken: ‘Het draait niet om mij, het draait om ons!’

Dellwyn Oseana, International Social Work Lecturer, Coach and Trainer:

“‘Dit is mijn personal space.’ ‘Nee betekent nee.’ ‘Respecteer me, wie je ook bent.’ Het klinkt allemaal logisch. Niet meer dan normaal, zou je zeggen. Toch blijft het moeilijk voor veel mensen. Neem alleen al het passief-agressief gedrag dat zich op de HAN aan de lopende band voordoet: ‘Mijn stress is belangrijker dan jouw stress.’ ‘Nee, nu moet jij naar mij luisteren!’ ‘Aan jouw gevoelens heb ik even geen boodschap, het gaat hier om wat ik wil.’ Overal op de campus woekert dit onkruid elke dag verder onder de voeten van onze studenten en medewerkers. Tien jaar werk ik bij de HAN, het lijkt alleen maar erger te worden. Wat kunnen we ertegen doen? Misschien onszelf allemaal eens stevig toespreken: ‘Het draait niet om mij, het draait om ons!’”

Kim Verheijen, teamleider ASK HAN – Voorlichtingscentrum (HVC):

“Mijn vertrekpunt zou zijn: begin met duidelijk definiëren en daarna duidelijk communiceren, overal op de HAN, wat geldt als grensoverschrijdend gedrag. Minstens zo belangrijk is dat de leiding regelt dat collega’s en studenten op één plek terecht kunnen met al hun vragen en meldingen hierover. De medewerkers die dat loket bemensen, dienen goed bereikbaar te zijn en precies te weten hoe ze de vraagsteller of melder snel verder kunnen helpen. En wie weet pakt het positief uit op het gevoel van veiligheid als er op de HAN ook een anoniem meldpunt komt.”

Werk jij bij de HAN en ben je niet bang om je mening te geven? Doe dan óók mee aan het SAM Medewerkerspanel! Lees er hier meer over en meld je aan via sam@han.nl.

Meer edities lezen van het SAM Medewerkerspanel? Dat kan hier!

Alle reacties (1)

Ton Ammerlaan

Laten we het meteen handvaten geven, en een budget om acties op te zetten. Intern bij Pedagogiek is er een cursus die ook elders zou moeten draaien vanaf jaar 1, maar ook extern zijn er opties: Sexmatters Sexmatters biedet sociale veiligheidstrainingen aan op maat. Zie hieronder twee voorbeelden! Je kunt hun benaderen via https://www.sexmatters.nl/contact - In de Social Safety training voor besturen en commissieleden wordt de rol besproken die bestuursleden hebben als vertegenwoordigers van hun vereniging en hoe zij invulling willen geven sociale veiligheid en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Er worden onder andere casussen besproken, ervaringen gedeeld en er wordt geoefend met gesprekstechnieken. - In de Creating a safe space together voor alle leden wordt iedereen actief betrokken bij het samen creëren van een safer space. Er wordt onder andere besproken hoe een vereniging er op het gebied van sociale veiligheid uit zou zien in een ideale situatie en wat ervoor nodig is om dit te bereiken. Een andere is GelijkSpel: dit geeft unieke 'seksuele voorlichting' aan studenten. In voorlichtingen voor én door studenten bespreken zij de seksuele cultuur en omgangsnormen. Dit doen ze aan de hand van voorbeelden van situaties uit het studentenleven en met behulp van hun metafoor: de spelregels. De voorlichting is positief, interactief en speels. Neem eens een kijkje op de website of neem contact op via: https://www.gelijkspel.org/contact/ Perfect voor de HAN Intro ..en daarna

likes Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *